Persatuan Ekonomi
Usahawan Bumiputera Negeri Selangor

untuk membantu memajukan ekonomi dikalangan usahawan usahawan asnaf / bekas asnaf dan juga golongan B40.

Persatuan Ekonomi Usahawan Bumiputera Negeri Selangor

Persatuan Ekonomi Usahawan Bumiputera Negeri Selangor atau lebih dikenali sebagai PeKUSEL ditubuhkan pada 11 Mac 2022 oleh 7 orang AJK Penaja yang semuanya berlatarbelakang usahawan. Persatuan ini ditubuhkan dan didaftarkan di Seri Kembangan, Selangor iaitu sebuah bandar baharu yang pesat membangun di Selangor dan berdaftar dengan nombor pendaftaran ROS; PPM-004-10-11032022

Latihan
Peniagaan

Pekusel akan menganjur latihan secara berkesan bagi para peniaga

Aktiviti & Kebajikan
Peniaga

Pekusel akan menganjurkan diskusi antara peniaga & akan memperjuangkan hak peniaga

Informasi Dan Pengumuman Terkini

Scroll to Top